လူမဟုတ်တော့ ‘သင်’လို့ မရဘူး

Author ဂျင်ကလိ
Categories
Published on Sep 21, 2022

လူမဟုတ်တော့ ‘သင်’လို့ မရဘူး
#CjPlatform
🖋ဂျင်ကလိ
#ကာတွန်း