မြန်မာပြည် အခေါ် မယ်တော်ကြီးအရုပ်များအား တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံတွင် တရားဝင် တင်သွင်း အသုံးပြုခွင့် ခွင့်ပြု

Author စကားဝါ
Categories
Published on Dec 29, 2022

မြန်မာပြည်တွင် မယ်တော်ကြီးအရုပ်များဟု အမည်ကျော်ကြားခဲ့သည့် Sex Dolls အရုပ်များကို တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံတွင် တရားဝင် တင်သွင်း ရောင်းချ အသုံးပြုခွင့်တစ်ရပ်အား တောင်ကိုရီးယားအစိုးရမှ ခွင့်ပြုပေးခဲ့ကြောင်း တောင်ကိုရီးယားသတင်းဌာနများတွင် ဖော်ပြထားသည်။

တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံတွင် Sex Dolls အရုပ်များအား နိုင်ငံ၏ ရိုးရာဓလေ့နှင့် ကိုက်ညီမှုမရှိဟုဆိုကာ ပိတ်ပင်ထားခဲ့သော်လည်း လူပေါင်းနှစ်သိန်းခွဲကျော်မှ Sex Dolls များသည် ရိုးရာဓလေ့အား ထိခိုက်ခြင်း မရှိဘဲ လိင်ရာဇဝတ်မှုများအား လျှော့ချပေးနိုင်ကြောင်း လက်မှတ်ရေးထိုး တောင်းဆိုလာပြီး နောက်ပိုင်းတွင် တရားဝင် တင်သွင်း အသုံးပြုခွင့်အား ခွင့်ပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။

ဒီဇင်ဘာလ ၂၆ရက်နေ့တွင် Sex Dolls များအား စတင်တင်သွင်းခွင့်ပြုကြောင်း ၊ Sex Dollsများ တင်သွင်းရာတွင် ကလေးသူငယ်များနှင့် တူသည့် Sex Dollsများ နာမည်ကျော် ထင်ရှားသူများနှင့် တူသည့် Sex Dollsများကိုမူ တင်သွင်းခွင့် မပြုကြောင်း အကောက်ခွန်ဌာနမှ အတည်ပြုကြေညာထားသည်။

မြန်မာနိုင်ငံတွင် Sex Dolls များအား မယ်တော်ကြီးရုပ်တုဟုဆိုကာ ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်သူများ ရှိခဲ့သည်။
Website Link: https://cjplatform.com/
Telegram Link: https://t.me/cjplatform
YouTube Link: https://www.youtube.com/@cjplatform
Twitter Link: https://twitter.com/CjPlatform

#CjPlatform #SexDolls #တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ #နိုင်ငံတကာသတင်း