| ကျန်းမာရေးနှင့် ပညာရေး

| နိုင်ငံတကာသတင်း

Video News

| ရွေးကောက်ပွဲသတင်း

ပြည်တွင်းထုတ်ဟုဆိုသော မဲပေးစက်ဖြင့် ဒု-စစ်ခေါင်းဆောင်နှင့် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးတို့ စမ်းသပ်မဲပေး၊ စစ်ကောင်စီဝန်ထမ်း ၆၅၀၀ နီးပါးစမ်းသပ်မဲပေးခဲ့ရာတွင် စက်ချို့ယွင်းချက်တစ်ခါမျှမဖြစ်ဟုဆို

Facebook Feeds