ငါ့မှာလည်း ငါ့ဒုက္ခနဲ့ငါပါဟ

Author ညိုမြ
Categories
Published on Oct 14, 2023

ငါ့မှာလည်း ငါ့ဒုက္ခနဲ့ငါပါဟ
ညိုမြ
#CJPlatform #ကာတွန်း